Quốc Anh

Về tôi

Quan điểm của tôi là luôn phải nhận thấy nhu cầu cần phải cải tiến trong mỗi việc mình làm. Có những công việc nhiều người đã làm, tôi cũng đã từng làm, tôi vẫn luôn cố gắng tìm tòi để cải tiến chính mình. Một cách tiếp cận mới, hay có thể làm thay đổi về nội dung, hình thức, miễn sao nó phải tốt và hiệu quả hơn. Tinh thần đổi mới, sự quyết tâm, phát huy những nét mới, tạo dựng lòng tin trong các mối quan hệ là tinh thần xuyên suốt trong quá trình làm việc của tôi. Con đường phía trước còn dài không phải lý do để đi chậm lại. Còn nhiều việc để làm không phải lý do để thấy nản lòng. Đó là lý do để bắt đầu, để trưởng thành, để tìm những con đường mới, để đi vào bên trong và khám phá sức mạnh, sự tận tụy, lòng quyết tâm và tính kỷ luật. Con đường phía trước còn dài và gian khó, và tràn đầy cơ hội ở từng ngã rẽ. Hãy bắt đầu điều cần bắt đầu và từng chút một chạm đến thành công.


“Con đường phía trước còn dài không phải lý do để đi chậm lại. Còn nhiều việc để làm không phải lý do để thấy nản lòng.”

 

Thông tin liên quan

Đối tác của chúng tôi

0908 480 055 Liên hệ ngay (24/7)