Yến Oanh

Về tôi

Trong cuộc sống luôn tồn tại cái tốt và cái xấu, ranh giới mong manh này được giới hạn bởi 2 từ “Lương tâm”. Đối với tôi – một chuyên viên bất động sản, để có được sự thành công trong sự nghiệp đòi hỏi phải có cái tâm. Có rất nhiều người quan niệm rằng, lĩnh vực bất động sản ngày nay không coi trọng sự thật, thường xuyên thổi phồng sự tiềm năng hay hứa hẹn những điều viễn vong với khách hàng. Nhưng bản thân tôi phải tạo cho mình một “Cẩm nang lương tâm”, phải luôn đặt cái tâm lên hàng đầu, phải coi niềm vui, sự hạnh phúc của khách hàng là thành công, là bước tiến của bản thân. Bởi quyết định của khách hàng không chỉ đến từ sự tiềm năng hay tính khả quan của một dự án mà còn tùy thuộc vào sự cảm nhận của họ đối với chuyên viên tư vấn.

 

“Lương tâm là ánh sáng của trí thông minh để phân biệt được những điều đúng sai”

 

 

 

Thông tin liên quan

Đối tác của chúng tôi

0908 480 055 Liên hệ ngay (24/7)