Chính sách hỗ trợ và bảo hành

1. Chính sách hỗ trợ khách hàng sau giao dịch

Tùy vào từng đối tượng khách hàng và sản phẩm khác nhau mà công ty sẽ có chính sách phù hợp. Bao gồm các chính sách:

  • Hỗ trợ các thủ tục mua bán nhà đất
  • Hỗ trợ tư vấn nội thất
  • Hỗ trợ thuê – cho thuê
  • Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng tiềm năng và tư vấn các giải pháp đầu tư hiệu quả.

Chính sách bảo hành sản phẩm

2. Chính sách bảo hành 

Chính sách bảo hành nhà ở được chủ đầu tư của các dự án Bất động sản thực hiện nghiêm túc, tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. HomeNext là đơn vị phân phối có trách nhiệm thông báo một cách chính xác và cụ thể đến khách hàng.

Điều kiện bảo hành nhà ở ?

Căn cứ điều 36 Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, ngày 12 tháng 05 năm 2015 có 3 điều kiện bảo hành như sau:

  • Trong thời gian bảo hành
  • Khi có hư hỏng khiếm khuyết của công trình thì chủ sở hữu hoặc người quản lý thông báo.
  • Bảo hành đối với những khiếm khuyết do lỗi của chủ đầu tư

3. Các quy định về bảo hành cụ thể đối với nhà ở và công trình xây dựng 

Căn cứ điều 20 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 66/2014/QH13, ngày 25 tháng 11 năm 2014 quy định về bảo hành nhà ở và công trình xây dựng như sau:

Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán cho bên mua. Trường hợp nhà, công trình xây dựng đang trong thời hạn bảo hành thì bên bán có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thi công xây dựng, cung ứng thiết bị có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Tại điều 85  và điều 35,36 Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, ngày 12 tháng 05 năm 2015 quy định về thời gian bảo hành nhà ở như sau:

Đối với nhà ở: 

  • Nhà chung cư thì tối thiểu là 60 tháng
  • Nhà ở riêng lẻ thì tối thiểu là 24 tháng

DANH MỤC SẢN PHẨM HOME NEXT PHÂN PHỐI: 

Thông tin liên quan

Đối tác của chúng tôi

0908 480 055 Liên hệ ngay (24/7)