Hoài Dung

Về tôi

Nếu ai đó hỏi tôi rằng xuất phát điểm nghề bất động sản của tôi là ở đâu, tôi sẽ dõng dạc trả lời rằng đó là HomeNext. HomeNext không chỉ là điểm xuất phát mà còn là khởi đầu hoàn hảo cho chuỗi nhiệt huyết của chính tôi đối với bất động sản. Tôi cho rằng, một khi bản thân tôi cảm thấy yêu công việc của mình, tôi sẽ nỗ lực mỗi ngày để làm tốt nhất sức mình có thể, và chẳng bao lâu, mọi người quanh tôi chắc chắn sẽ nhiễm sự nhiệt huyết đó. Nó giống như một cơn sốt, chúng tôi sẽ tốt hơn, hôm nay sẽ tốt hơn hôm qua và chúng tôi sẽ luôn tốt hơn mỗi ngày.

 

“Cuộc sống sẽ tươi đẹp với những ai luôn cháy hết mình và hãy không ngừng lan toả nguồn nhiệt huyết ấy”

 

 

 

Thông tin liên quan

Đối tác của chúng tôi

0908 480 055 Liên hệ ngay (24/7)