More Search Options
Đã tìm thấy 0 kết quả. Xem kết quả
Tìm kiếm
More Search Options
đã tìm thấy 0 kết quả
Your search results

Lê Duẩn

Trưởng nhóm kinh doanh | duanle@homenext.vn
Thông Tin Liên Hệ

Lê Duẩn

Trưởng nhóm kinh doanh

Về tôi

Trước khi bạn tiếp tục làm việc với một khách hàng mới thì hãy dành thời gian xử lý những điều đã khiến bạn thất bại. Nó là tiền đề để bạn không bao giờ lập lại lỗi lầm. Hãy để khách hàng biết rằng bạn sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ, chia sẻ và sẵn sàng lắng nghe họ.

Liên hệ tôi

Schedule a showing?
Bạn có thể trả lời tin nhắn riêng tư từ trang "Hộp thư đến" trong tài khoản người dùng của mình.

    Compare Listings