Duẩn Lê

Về tôi

Trước khi bạn tiếp tục làm việc với một khách hàng mới thì hãy dành thời gian xử lý những điều đã khiến bạn thất bại. Nó là tiền đề để bạn không bao giờ lập lại lỗi lầm. Hãy để khách hàng biết rằng bạn sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ, chia sẻ và sẵn sàng lắng nghe họ.

Thông tin liên quan

Đối tác của chúng tôi

0908 480 055 Liên hệ ngay (24/7)