Hoàng Linh

Về tôi

Tôi tốt nghiệp ngành xây dựng quản lý đô thị. Tôi là một con người cầu tiến , năng động , yêu thể thao , có chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng và BĐS . “Không có gì là thất bại , tất cả đều là thử thách”

Thông tin liên quan

Đối tác của chúng tôi

0908 480 055 Liên hệ ngay (24/7)