Đội ngũ chúng tôi

Hoàng Linh
Về tôi Tôi tốt nghiệp ngành xây dựng quản lý đô thị. Tôi là một...
Xem thêm
Quốc Anh
Về tôi "Đừng để ai đến với bạn mà không rời đi tốt đẹp hơn...
Xem thêm
Thùy Linh
Về tôi Cố gắng hết sức để giải quyết mọi vấn đề của khách hàng...
Xem thêm
Anh Thận
Về tôi Tôi, Anh Thận, đã từng đi tìm bản thân qua nhiều công việc...
Xem thêm
Mai Trinh
Về tôi Tôi cử nhân quản trị kinh doanh. Là một con người cầu tiến,...
Xem thêm
Lê Duẩn
Về tôi Trước khi bạn tiếp tục làm việc với một khách hàng mới thì...
Xem thêm