Ký kết Biên bản ghi nhớ triển khai xây dựng thành phố thông minh Bình Dương

Sáng 26-3, Tổng công ty Becamex IDC và Tập đoàn Nippon Telegraph and Telephone East (NTT EAST ) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ cùng triển khai Đề án Thành phố thông minh Bình Dương (TPTM BD)

Hai bên đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ. Theo đó, khi tham gia đề án xây dựng TPTM BD, Tập đoàn NTT EAST thông qua NTT Việt Nam sẽ cùng với đơn vị thành viên của Becamex IDC là Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông VN (VNTT) hợp tác triển khai cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và viễn thông, công nghệ thông tin cho các khách hàng trong KCN, đô thị do Becamex IDC, liên doanh VSIP đầu tư tại Bình Dương và các tỉnh thành trong cả nước. Cụ thể, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ quản lý, vận hành khai thác hệ thống viễn thông, công nghệ thông tin cho VNTT; Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho khách hàng; Nghiên cứu đề án khả thi để triển khai Public Wifi cho Thành phố mới Bình Dương và các khu vực khác; Nghiên cứu Đề án khả thi trong việc xây dựng Data Center thứ 2 tại Bình Dương phục vụ cho phát triển công nghiệp – dịch vụ trong giai đoạn tiếp theo

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Liêm chúc mừng Tổng công ty Becamex IDC và tập đoàn NTT EAST đã trở thành đối tác tin cậy trong việc xây dựng TPTM BD. Đây là cơ sở pháp lý để Tổng công ty Becamex IDC và Tập đoàn NTT EAST cùng phối hợp với Ban chỉ đạo, Ban điều hành Đề án TPTM của tỉnh xây dựng khung kiến trúc nền tảng và hạ tầng công nghệ thông tin – truyền thông với dịch vụ, cơ sở hạ tầng mạng thông tin đồng bộ, kết nối liên thông, đa chiều; phục vụ cho quá trình định hình và phát triển đô thị thông minh BD. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tổng công ty Becamex IDC và tập đoàn NTT EAST sau ký kết chính thức sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức thực hiện các nội dung thảo thuận hợp tác cho hiệu quả và phù hợp với chủ trương và điều kiện thực tiễn của Bình Dương.( Bản ghi nhớ )

Nguồn: Báo Bình Dương

Xem thêm tin mới nhất: 

Thông tin liên quan

Đối tác của chúng tôi

0908 480 055 Liên hệ ngay (24/7)